Limitles Malmö logo

PROJEKT

Photo by Mabel Amber from Pexels

Projektet Välmående i vardagen


  • KFUM Limitless har beviljats generöst och värdefullt stöd från olika stiftelser till ”Välmående i vardagen – ett förebyggande projekt för barn och unga med övervikt och olika funktionsvariationer” som startade hösten 2018. Syftet med projektet är att förebygga och motverka övervikt och fetma hos barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Projektår 2 startade enligt planering den 1 september 2019 och till den 31/8 2020 har vi aktiverat ytterligare 97 stycken nya deltagare vilket ger en total på 240 stycken aktiva i projektet. 42% av dem är tjejer och 58% av dem är killar.

  • Flertalet av dem har övervikt eller fetma och bland annat ADHD, ASD/Aspergers, koncentrationssvårigheter samt olika fysiska funktionsnedsättningar. Efter två lyckosamma projektår fortsätter vi i samma spår under det avslutande projektår 3.

  • Kommentarer från deltagare:
    ”Det är jätteskönt efter ett träningspass. Jag känner mig så lugn i både kropp och huvud”. ”Jag har lärt mig vad som är bra att äta för mig och jag får inte lika stor ångest när jag gått upp lite i vikt för jag vet hur jag ska gå ner igen”.

För mer information vänligen kontakta oss på epost: kfumlimitlessprojekt@gmail.com


Be you be limitless