Limitles Malmö logo

PRISER

TRÄNINGSAVGIFTER OCH MEDLEMSAVGIFT

ÅRSKORT: 3 800 kr

HALVÅRSKORT: 2 800 kr

10-KORT: 900 kr

INBETALNINGSUPPGIFTER:

KFUM MALMÖ

BANKGIRO: 272-1934

KFUM LIMTLESS

BANKGIRO: 5239-6561


BANKGIRO-betalning:

Ange för- och efternamn för den person som inbetalningen avser. Fullständigt personnummer (2000-06-12-XXXX).
Samt vad betalningen avser, ex ”Träningsavgift – Årskort”.


SWISH-betalning:

Ange för- och efternamn för den person som inbetalningen avser. Fullständigt personnummer (2000-06-12-XXXX).
Samt vad betalningen avser, ex ”Medlemsavgift – 2020”.

På samtliga träningsavgifter tillkommer obligatoriska medlemsavgifter på 50 kr till KFUM Malmö samt 100 kr till KFUM Limitless, dessa avser medlemskap i föreningarna och är giltiga endast under det kalenderår som inbetalning görs. Förnyelse krävs vid varje nytt år för fortsatt medlemskap.


Be you be limitless